Jdi na obsah Jdi na menu
 


Fara

7. 11. 2013

 Barokní budova fary a děkanství čp. 97 byla postavena v letech 1767-1769 patrně na místě staršího gotického objektu na svahu severně nad farním kostelem sv. Petra a Pavla pod náměstím uprostřed historické části městečka Žlutice (Luditz). Materiál na stavbu byl získán ze zničeného objektu žlutického zámku, který vyhořel roku 1761. Po ničivém požáru města v roce 1779 byla budova fary obnovena. V roce 1934 byly Alfredem Brumeislem renovovány sluneční hodiny na fasádě budovy a opatřeny nápisem: „Mach es wie die Sonneuhr, zähl die heitren Stunden nur“ (Dělejte to stejně jako na sluneční hodiny, počítejte pouze radostné hodiny). Farář Miroslav Janák roku 1972 opatřil sluneční hodiny novým, dnes již neznatelným nápisem: „Život je sen. Čas plyne. Svůj doušek života pij“.

Jednopatrová nárožní obdélná barokní budova na vysoké kamenné podezdívce, vyrovnávající svažitý terén, krytá sedlovou střechou s pálenou krytinou. Vnější stěny budovy jsou členěny pravidelnými osami obdélných oken s klenáky doplněna středovým tříosým rizalitem s portálem vchodu v ose přízemí a v patře s okny se zvlněnými nadokenními římsami a s nikou pod oknem ve středu. Nad portálem vchodu se zdůrazněním hlavním klenákem je umístěna zasklená nika se soškou sv. Jana Nepomuckého. Vstup do budovy je doplněn dvouramenným rovným schodištěm. Severní a jižní průčelí budovy je zakončeno štítem, zdobeným kamennými plastikami, se sdruženými a jedním kasulovým oknem, v postranních křídlech okénka kruhová. Na jihozápadním nároží budovy jsou umístěny sluneční hodiny z doby vzniku stavby. Místnosti v patře budovy mají malované stropy. Pod budovou se nachází gotické sklepení s kamennými valenými klenbami.
Vjezd do farní zahrady je doplněn zděnou branou s polokruhovým vjezdem, pilastry a rovným zakončením. U vnější uliční strany ohradní zdi farní zahrady je po pravé straně brány umístěna barokní kamenná kašna s plastikou koně, další kamenná kašna se nachází při jihovýchodním nároží ohradní zdi.

 

zdroj: Památky a příroda Karlovarska