Jdi na obsah Jdi na menu
 


Žlutice - deska z Chyšské brány

Pozdně gotická kamenná nápisová deska z roku 1523 bývala původně osazena na barbakánu u Chyšské brány městského opevnění na dolním konci Chyšské ulice na jihovýchodním okraji hrazeného města Žlutice (Luditz). V roce 1830 byla zchátralá bašta u Chyšské brány zbořena a deska druhotně osazena na nároží vstupního průčelí sousedního měšťanského domu čp. 42 v Chyšské, dnešní Hradební ulici.

 

Historie objektu

Pozdně gotická kamenná nápisová deska od neznámého autora byla osazena v roce 1523 při úpravách městského opevnění za tehdejšího majitele zdejšího panství Jana III. z Vřesovic na severním barbakánu  u vnější Chyšské bráně na dolním konci Chyšské ulice (Chiescher Gasse) na jihovýchodním okraji hrazeného města Žlutice (Luditz). Deska byla vytvořena patrně ve stejné době a kamenické dílně jako deska na Paví bráně, osazená dnes na domě čp. 299.

Na počátku 19. století bylo již neudržované bývalé městské opevnění na mnoha místech v havarijním stavu. V roce 1830 byla zbořena bašta u Chyšské brány, která hrozila zřícením. Zásluhou žlutického faráře a osobního děkana Johanna Hopfa byla kamenná deska před demolicí bašty snesena a druhotně osazena na nároží vstupního průčelí sousedního měšťanského domu čp. 42 v Chyšské, dnešní Hradební ulici.

Dne 13. srpna 1832 byl poté městskou radou prodán dům u brány v Chyšské ulici o obvodu 10 sáhů a výšce 4 sáhy za 121 zlatých Antonu Königovi. Podle protokolu ze dne 16. července 1841 byly rozprodány železné řetězy na zavírání městských bran, za řetěz z Chyšské brány o váze 40 liber byly tehdy utrženy 2 zlaté a 63 krejcarů.

Ve druhé polovině 20. století byl vytvořen odlitek kamenné desky z domu čp. 42, který je umístěn v expozici žlutického muzea. Dne 4. listopadu 1994 byla kamenná deska na domě čp. 42 ve Žluticích zapsána na státní seznam nemovitých kulturních památek pod rejtř. č. 11460/4-4973 a stala se zároveň součástí městské památkové zóny Žlutice.

 

Popis objektu

Dvě spojené polychromované pozdně gotické pískovcové desky. Na horní, na výšku postavené obdélné desce o rozměrech 40 x 30cm je vysekán reliéf kalichu bez hostie a vpravo kamenická značka „f“. Dolní připojená obdélná deska o rozměrech 80 x 55 cm je položena vodorovně. V horní části desky je situován nápisový pás s vysekaným reliéfním českým nápisem ve dvou řádcích: „Kdo gy bude kaziti mu / sy sweho nasaditi a ·1·5·23·“ (volně přepsáno: Kdo poškodí bránu při průjezdu do města, musí ji vlastním nákladem opravit).

V obdélném vpadlém rámci s profilovaným rámem v dolní části desky je mezi reliéfním rodovým znakem pánů z Vřesovic s půlměsícem a reliéfním znakem města Žlutice na reliéfem částečně rozvinutého svitku vysekán reliéfní český nápis: „Prawda“. Nad svitkem je znovu vysekána kamenická značka „f“.

 

Zdroj: Památky a příroda Karlovarska